2021-02-04 14:23:33

Žličica 3
Poštovani roditelji!
 
Ukoliko ispunjavate uvjet za prijavu na projekt, trebate dostaviti dokazni dokument (dovoljan je jedan navedenih dokaza da ostvarujete pravo na doplatak za djecu) u tajništvo škole najkasnije do 10. veljače 2021. (srijeda).
 
Hvala
 
Ravnateljica: Maja Škraba
 

OSNOVNA ŠKOLA IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ ORAHOVICA

 

OBAVIJEST ZA RODITELJE

 

 

Poštovani roditelji!

Virovitičko-podravska županija u partnerstvu sa školama nastavit će s provedbom projekta „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2020. – 2021.)“ kojim se učenicima osiguravaju besplatni obroci u školskoj kuhinji.

Obvezan kriterij za prijavu: Djeca iz obitelji koje su korisnice prava na doplatak za djecu

Dokazni dokumenti (izdani od nadležnog tijela u 2020.) su:

Važeće rješenje HZMO-a o priznavanju prava na doplatak za djecu; ili Važeće rješenje o priznavanju prava na doplatak za djecu izdano od strane nadležne inozemne institucije i pisana izjava korisnika doplatka da ukupni dohodak ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 70% proračunske osnovice, odnosno ne prelazi iznos od 2.328,20 kuna; ili Potvrda HZMO-a o isplaćenom doplatku za djecu (ova potvrda dostupna je i kroz sustav e-Građani); ili Uvjerenje HZMO-a o priznatom pravu na doplatak za djecu (prihvatljiv je i službeni dokument HZMO-a koji sadrži skupni popis djece iz obitelji koje su korisnice prava na doplatak za djecu); ili Potvrda o visini dohotka i primitka Porezne uprave iz koje je vidljiva isplata dječjeg doplatka.

Način dostave dokumentacije u školu:

Ukoliko ispunjavate uvjet za prijavu na projekt, dostavite dokazni dokument (dovoljan je jedan od gore navedenih dokaza da ostvarujete pravo na doplatak za djecu) u tajništvo škole najkasnije do 10. veljače 2021. (srijeda). Zbog trenutne epidemiološke situacije obvezni ste nositi masku i dezinficirati ruke pri ulasku u školsku zgradu.

Roditelji koji imaju više djece, potrebno je donijeti dokaznu dokumentaciju za svako dijete odvojeno.


Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić Orahovica