2019-06-21 20:32:48

Odluka o načinu realizacije odmora učenika za školsku 2019./2020. godinu

         Na temelju članka 11. Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019./2020. („Narodne novine“, broj: 48/2019.) župan Virovitičko-podravske županije Igor Andrović, dipl. oec. donosi

ODLUKU

o načinu realizacije odmora učenika svih školskih ustanova na području Virovitičko-podravske županije u školskoj 2019./2020. godini

 

Članak 1.

         Ovom Odlukom propisuje se način realizacije odmora učenika svih školskih ustanova na području Virovitičko-podravske županije u školskoj 2019./2020. godini.

 

 

Članak 2.

         Na temelju dostavljenih prijedloga školskih ustanova utvrđeno je da se odmor učenika realizira na način propisan člankom 4. stavkom 1. podstavkom 1. Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019./2020. („Narodne novine“, broj: 48/2019.) koji glasi:

„Zimski odmor za učenike počinje 23. prosinca 2019. godine i traje do 10. siječnja 2020. godine, s tim da nastava počinje 13. siječnja 2020. godine.

Proljetni odmor za učenike počinje 10. travnja 2020. godine i završava 17. travnja 2020. godine, s tim da nastava počinje 20. travnja 2020. godine“.

                                                                       

 

Članak 3.

          Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena na mrežnim stranicama Virovitičko-podravske županije.

 

 

                         

 

KLASA: 602-01/19-01/12

URBROJ: 2189/1-07/5-19-29

Virovitica, 18. lipnja 2019. godine

 

                                                                                                               

 

 

 

                                                                                                                ŽUPAN

 Igor Andrović, dipl. oec.


Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić Orahovica