preskoči na sadržaj

Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić Orahovica

Dragi osmaši!

Dragi osmaši,

kako se sada pred vama nalazi vrlo važno životno razdoblje u kojem se možda po prvi puta od vas očekuje donošenje važne životne odluke, ovdje možete pronaći informacije koje će vam pomoći u određivanju onoga što je bitno prilikom odabira srednje škole koju ćete upisati. Niže na stranici nalaze se tri poglavlja (Upoznaj vlastite osobine i sposobnosti, Kakva sve zanimanja postoje i Što mi obrazovanje nudi?) koja pažljivo pročitaj te otvori ponuđene linkove i saznaj dodatne informacije koje ti mogu pomoći u donošenju odluke oko budućeg zanimanja.

 

UPOZNAJ VLASTITE OSOBINE I SPOSOBNOSTI

Svaki posao podrazumijeva neke zahtjeve koji trebaju biti ispunjeni kako bi se taj posao mogao uspješno obavljati. Prema tome vrlo je važno da zahtjevi toga posla budu usklađeni sa znanjem, osobinama, interesima te sposobnostima osobe koja taj posao obavlja. Pokušajte razmisliti o tome čime biste se u životu voljeli baviti, što vas općenito zanima, koje hobije imate, kako biste sebe opisali kao osobu? Isto tako, pokušajte i sa svojim bližnjima razgovarati o odabiru vašeg budućeg zanimanja. Razmislite o tome što drugi govore u kojim ste područjima dobri, tj. što vam dobro ide.

U školi se često puta kroz ocjene može zaključiti u kojim područjima je neki učenik dobar, a koja područja su mu slabija strana. Nerijetko su ona područja u kojima imate dobre ocjene i područja u kojima se nalaze vaše sposobnosti.  Određena zanimanja zahtijevaju primjerice senzornu sposobnost dobrog vida (laborant, liječnik, elektrotehničar i sl). Druga pak zanimanja zahtijevaju dobre psihomotoričke sposobnosti (mehaničar, zidar ili dentalni tehničar), tj. morate biti fizički jaki i spretni. Za obavljanje bilo kojeg zanimanja potrebo je u većoj ili manjoj mjeri uključiti i naše intelektualne sposobnosti te one predstavljaju vrlo značajnu komponentu profesionalnog izbora i zanimanja.

Sustav vrijednosti neke osobe, također, predstavlja važnu komponentu u odabiru budućeg zanimanja. Naime, nekome je bitno posvetiti svoj život pomaganju ljudima, nekome steći visoki status u društvu, utjecati na ponašanja i razmišljanja drugih i sl. Stoga je važno prilikom odabira srednje škole imati na umu i vlastiti sustav vrijednosti.

Na ovoj poveznici možeš pronaći upitnike o svojim profesionalnim interesima koji ti mogu pomoći da bolje upoznaš sebe i svoje preferencije www.putkarijere.hr/upitnici/upitnici

Nadalje, na web stranici Centra za informiranje i savjetovanje o karijeri (CISOK) možeš pronaći interaktivni savjetodavni sustav Moj izbor namijenjen je svima koji biraju zanimanje www.cisok.hr/usluge-u-cisok-centrima/alati-za-razvoj-karijere-samoprocjena-kompetencije/moj-izbor-alat/

Isto tako, vrlo je važno prilikom odabira zanimanja razmisliti o tome kakva ste osoba. Tako je primjerice za prodavača vrlo važno da je otvorena i komunikativna osoba, dok za računovođu da je organiziran. U određivanju približnih procjena vaših osobina ličnosti može vam pomoći ispunjavanje upitnika koji se, također, nalazi na stranici CISOK-a www.cisok.hr/usluge-u-cisok-centrima/alati-za-razvoj-karijere-samoprocjena-kompetencije/upitnik-samoprocjena-osobina-licnosti-poveznih-s-poslom/

KAKVA SVE ZANIMANJA POSTOJE ?

Osim upoznavanja vlastitih jakih strana, vrlo ja važno upoznati se i s različitim zanimanjima koja postoje te škole i programe obrazovanja koje je važno završiti kako biste se mogli baviti određenim poslom. Usto, bitno je razmotriti i mogućnost zapošljavanja. Posve je jasno da je nemoguće detaljno proučiti svako zanimanje, stoga probajte odabrati ona zanimanja koja vam se čine najprimjernijima i najprivlačnijima za vaše vrijednosti, sposobnosti, interese i osobine ličnosti.

Vrlo koristan Vodič kroz zanimanja možete pronaći na web stranici http://mrav.ffzg.hr/zanimanja/. Odabirom grupe zanimanja koja vas zanima doći ćete do zanimanja koja u tu grupu pripadaju. Uz svako zanimanje nalazi se opis toga posla, radni uvjeti, željene osobine za uspješno obavljanje toga posla, mogućnosti za daljnje osposobljavanje i napredovanje, mogućnosti zapošljavanja i bliska zanimanja prvotno navedenom. Isto tako, ovaj vodič kroz zanimanja možete popuniti i tako da prvo popunite upitnik te će vam se na temelju danih informacija ponuditi zanimanja koja bi za vas odgovarala.

Dodatne informacije koje sadrže opise zanimanja možete pronaći i na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje specijaliziranoj za profesionalno usmjeravanje e-usmjeravanje.hzz.hr/Pretraga

K tome određena zanimanja donose i neke zdravstvene zahtjeve koje učenici trebaju ispunjavati. Kada se upišu takva zanimanja, potrebno je srednjoj školi priložiti potvrdu liječnika medicine rada ili potvrdu školskog liječnika da ste zdravstveno sposobni obavljati određeni posao. U Natječajima za upis koji svaka srednja škola objavljuje na svojim web stranicama u lipnju možete pronaći čija potvrda je potrebna za koja zanimanja. Popis zanimanja sa zdravstvenim zahtjevima pronaći ćete u Jedinstvenom popisu kontraindikacija prateći poveznicu www.upisi.hr/docs/Jedinstveni%20popis%20zdravstvenih%20kontraindikacija.pdfPreporuka je za učenike koji pate od nekih kroničnih bolesti da obrate posebnu pažnju na zdravstvene zahtjeve željenih zanimanja.

ŠTO MI OBRAZOVANJE NUDI ?

Prema nekakvoj općenitoj podijeli srednje škole se u Republici Hrvatskoj dijele na: gimnazije, četverogodišnje strukovne škole, trogodišnje strukovne škole i umjetničke škole. Po završetku srednje škole te položivši državnu maturu učenici se upisuju na fakultete. Ukoliko upišete gimnaziju vaša je obaveza polaganje državne mature kako biste završili vaše srednjoškolsko obrazovanje. Međutim, maturanti četverogodišnjih strukovnih škola ako žele mogu polagati državnu maturu kako bi nastavili svoje obrazovanje na fakultetu. Nadalje, maturanti trogodišnjih strukovnih škola srednjoškolsko obrazovanje završavaju polaganjem završnog ispita te nisu u mogućnosti nastaviti obrazovanje na fakultetu. Na web stranici CISOK-a možete pronaći brošure za upis učenika u srednju školu www.cisok.hr/usluge-u-cisok-centrima/ucenici-osnovne-skole/brosure-kamo-nakon-osnovne-skole/

Navedene brošure podijeljene su po regijama Hrvatske. Tako za svaku regiju možeš pronaći detaljan pregled svih srednjih škola te koje programe je moguće upisati u kojim školama. Nadalje, u drugom dijelu brošure možeš pronaći kratak opis zanimanja te uz njih nastavne planove za sve programe. Isto tako, u spomenutoj brošuri možeš pronaći i ostale korisne informacije kao što je popis stipendija te učeničkih domova.


Album

Popis postojećih albuma:


Naziv albuma
Kreirao
Datum


 
22. 4. 2021. 18:04Psiholog u školi

PSIHOLOG U ŠKOLI

Što je posao školskog psihologa i tko su njegovi korisnici?

U osnovnoj školi, psiholog obavlja posao stručnog suradnika, dok u srednjoj školi, osim stručnog suradnika, može biti i profesor. Težište rada i najčešći korisnici školskog psihologa su prije svega učenici. Rad s učiteljima, nastavnicima i roditeljima također je uobičajen, ali on se ponajprije odvija u funkciji njihova osposobljavanja za bolje razumijevanje učenikovih potreba i ponašanja te djelotvorniji rad s njima. Privatni problemi učitelja, nastavnika ili roditelja, primjerice, nisu područje rada školskog psihologa.

On zbog svoje dobre volje može pomoći u suočavanju s tim problemima i njihovom rješavanju, međutim, njegov posao započinje tek kada oni na neki način utječu na dijete, učenika, i njegovo školovanje. Primjer radnih zadataka školskog psihologa u neposrednom radu s učenicima jest da prepoznaje individualne potrebe učenika, te, u skladu s time, provodi individualna i grupna savjetovanja.

On obavlja psihološku procjenu učenikovih mogućnosti, osobito kao član Povjerenstva za procjenu psihofizičke spremnosti za polazak djeteta u osnovnu školu, ali i kasnije tijekom školovanja (npr. u slučaju školskog neuspjeha ili procjene darovitosti).  

Školski psiholog, također, dijagnosticira specifične poteškoće u učenju (neučinkovite ili neprimjerene strategije učenja, probleme s pažnjom i koncentracijom, planiranje vremena, motivaciju, ispitnu anksioznost i sl.) i pomaže učenicima u postizanju boljeg školskog uspjeha, ali isto tako prepoznaje i darovite učenike i razvija programe za poticanje njihovih sposobnosti. On prepoznaje poteškoće u ponašanju i vršnjačkim odnosima, emocionalne i/ili obiteljske poteškoće i pomaže učenicima da ih prevladaju.

Školski psiholog, također, razvija i putem radionica provodi programe prevencije nepoželjnih oblika ponašanja (npr. međuvršnjačkog nasilja), programe za jačanje samopouzdanja, samopoštovanja, sigurnosti, razvijanje kreativnosti, učenje socijalnih vještina, itd. Ti programi namijenjeni su svim učenicima u školi, a osobito učenicima rizičnih skupina. Rizičnim skupinama smatra se učenike koji posjeduju osobine za koje se pokazalo da pogoduju nastanku problema na spomenutim područjima. Od nedavno su u naše škole eksperimentalno uvedeni međupredmetni programi građanskog i zdravstvenog odgoja čije provođenje, također, može biti dio posla školskog psihologa. On može pomoći nastavnicima u pripremi i provedbi takvih programa. Ne samo da psiholog ima iskustva u načinu rada koji ti programi zahtijevaju, nego su i teme tih programa nerijetko vezane za psihologiju (nenasilno rješavanje sukoba, razvoj identiteta, suzbijanje predrasuda, promicanje ravnopravnosti spolova i sl.).

Osim toga, školski psiholog provodi psihološke krizne intervencije, što znači da reagira kada se u školi dogode sukobi ili nasilje, ali i kada se dogode ozbiljniji traumatski događaji poput smrti bližeg člana obitelji nekog učenika, samoubojstva, teških prometnih i drugih nesreća i slično.

U radu s roditeljima, školski psiholog kroz savjetovanje i edukativna predavanja na roditeljskim sastancima pomaže roditeljima prepoznati i razumjeti razvojne i individualne potrebe učenika i reagirati u skladu s njima, tj. pomaže im poticati razvoj djetetovih potencijala i aktivno pridonijeti njegovom uspješnom obrazovanju.

Edukativna predavanja mogu se organizirati, primjerice, pri prelasku djece iz razredne (prva 4 razreda) u predmetnu nastavu (od 5. do 8. razreda) kako bi se i roditeljima pojasnilo da će se, između ostalog, način rada promijeniti, a obaveze djeteta povećati, te da u skladu s time pruže podršku djetetu i pripreme ga kako bi se ono uspješno suočilo s povećanim zahtjevima koji se pred njega stavljaju.

Školski psiholog, također, pomaže roditeljima da razviju potrebne vještine i način komunikacije kako bi to mogli učiniti, a pomaže i uspostavljanju kontakata s vanjskim institucijama koje su možda potrebne djetetu (npr. poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora, centri za socijalnu skrb i sl.). U radu s učiteljima i nastavnicima, školski psiholog ne radi savjetovališni rad, kao s učenicima i roditeljima, nego se oblik suradnje naziva konzultativnim radom. Zadaća psihologa je pomagati u prepoznavanju razvojnih i individualnih potreba učenika, podučavati učitelje i nastavnike razumijevanju tih potreba i kako reagirati u skladu s njima, te poticati toleranciju na različitost među učenicima. On pomaže nastavnicima identificirati teškoće u razrednoj klimi, uspješnosti i načinu rada, pomaže im razviti strategije za rješavanje tih teškoća, te promovira različite metode rada koje potiču kreativnost i sudjelovanje nastavnika i učenika zajedno (timski rad, projektna nastava i sl.).

Školski psiholog promovira i različite suvremene metode praćenja i provjere znanja učenika. Osim rada s navedenim korisnicima, školski psiholog ima zadatak raditi na sebi u smislu stručnog usavršavanja, rada na istraživanjima i slično. Osim toga, obavlja još neke dodatne poslove kao što su vođenje dokumentacije, pisanje izvješća te pripremanje i organizacija psiho-kutka.

Kako i zašto posjetiti školskog psihologa?

Kod školskog psihologa učenici dolaze samostalno, na inicijativu nastavnika ili roditelja, a može ih i sam psiholog pozvati. Dok neki učenici taj susret doživljavaju kao kaznu i znak da su u nečemu pogriješili, drugi ga doživljavaju kao zabavu i ugodno druženje. Prava svrha susreta bila bi negdje između – kroz ugodnu atmosferu i pozitivan kontakt promovirati poželjna ponašanja, podučavati, motivirati, rješavati teškoće. Razlozi zbog kojih učenici dolaze obično su emocionalni, obiteljski i/ili osobni problemi. Također, se javljaju zbog pubertetskih problema, problema u odnosima s drugima, bilo učenicima ili nastavnicima, i problema u komunikaciji.

Ako učenik sam ne potraži pomoć za suočavanje s problemom i njegovo rješavanje, ti problemi počinju utjecati na njegovo ponašanje tako da uzrokuju probleme u ponašanju (verbalno/fizičko nasilje, ometanje sata, neopravdani izostanci s nastave) ili poteškoće u učenju i savladavanju gradiva, zbog čega ih onda netko drugi uputi školskom psihologu. Osim emocionalnih problema i problema u odnosu s drugima, u podlozi problema u učenju mogu biti i neke specifične poteškoće kao što su disleksija, disgrafija, snižene intelektualne sposobnosti, pa i neka zdravstvena stanja kao što je, primjerice, petit mal epilepsija. Potreba korisnika je da školski psiholog prepozna poteškoću o kojoj se radi.

On to čini kroz primjenu odgovarajućih psiholoških upitnika i testova, tj. psihodijagnostičkih sredstava, te razgovor i opažanje. U skladu sa svojim zaključcima školski psiholog preporučuje daljnje odgojne i obrazovne postupke za određeno dijete, te pruža podršku i pomoć u svladavanju poteškoća. Zaključno možemo reći da je cilj rada školskog psihologa razviti obrazovanje usmjereno na učenika i njegov razvoj osnovnih sposobnosti koje omogućavaju cjeloživotno učenje. Također cilj je pomoći učenicima, nastavnicima i roditeljima da razviju svoje potencijale i održe psihološko zdravlje.


Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Kalendar
« Srpanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja
Oglasna ploča
VOZNI RED

Povezana slika

Forum
Arhiva dokumenata
CMS za škole logo
Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić Orahovica / Trg Tina Ujevića 1 , HR-33515 Orahovica / www.os-ibmazuranic-orahovica.skole.hr / ured@os-ibmazuranic-orahovica.skole.hr
preskoči na navigaciju